Podmínky pro vstup do fitness platné od 1.9.2021

Pro vstup do provozovny musí osoba splnit jednu z následujících podmínek:

1. Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na Covid s negativním výsledkem

2. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na Covid s negativním výsledkem

3. Osoba byla očkována proti onemocnění Covid, tuto skutečnost prokáže platným oficiálním dokladem a osoba zároveň splňuje podmínku 14 dnů od naočkování

4. Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění na Covid-19, uplynula od ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního RAT na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

5. Osoba na místě podstoupí RAT na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila RAT za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením provozovatele zdravotních služeb, nebo

6. Osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami RAT.